χαράτσι

Οικονομία

Ήρθε για να μείνει το “χαράτσι” στα διαγνωστικά κέντρα

goldstarathens
Ήρθε για να μείνει το “χαράτσι” του claw back στις δαπάνες της Υγείας, ένας μηχανισμός αυτόματης επιστροφής που βαραίνει ήδη από το 2012 όσους παρόχους