παιδική εργασία

Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

goldstarathens
Παρά τον διακηρυγμένο από τα Ηνωμένα Έθνη στόχο για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025, ο ρυθμός μείωσής της παραμένει πολύ πιο αργός