Μεραρχία

Κοινωνία Τοπικά Νέα

Δράση της Μεραρχίας «Επικοινωνία με τον Πολίτη»

goldstarathens
Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια για την ενημέρωση της Τοπικής Κοινωνίας, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, εγκαινίασε