κόκκινα δάνεια

Οικονομία

Ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων

goldstarathens
Το σχήμα ρυθμίσεων που θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια προσομοιάζει με το μοντέλο αναδιαρθρώσεων που ακολούθησαν οι ισπανικές τράπεζες για την εξυγίανση των ισολογισμών τους.