19 Ιουνίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Νομοθετικές παρεμβάσεις για την εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες

Νοµοθετικές παρεµβάσεις για την εξίσωση των 200.000 τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες, ώστε να απολαµβάνουν όλα τα «προνόµια» που σήµερα έχουν οι οικογένειες µε τέσσερα παιδιά και άνω καθώς και τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου για το δηµογραφικό πρόβληµα αναµένεται να ανακοινώσει την ερχόµενη εβδοµάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την «Απογευματινή».

Τα µέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το Μουσείο της Ακρόπολης αποσκοπούν στη δηµιουργία πλέγµατος κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις οικογένειες να γεννήσουν περισσότερα παιδιά και να δοθεί µεσοπρόθεσµα απάντηση στο δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται

Στο πρώτο σκέλος των αλλαγών που σχεδιάζονται είναι:

Η αλλαγή της ιδιότητας του πολύτεκνου. Πλέον µε νοµοθετική ρύθµιση θα θεωρούνται πολύτεκνες οι οικογένειες µε τρία παιδιά. Το µέτρο αφορά σήµερα 200.000 οικογένειες που θα αποκτήσουν όλα τα προνόµια που κατέχουν όσοι έχουν σήµερα τέσσερα παιδιά και άνω, συνολικά δηλαδή 21 παροχές και επιδόµατα.

Η αλλαγή παραµονής στην ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας ακόµα και σε όσες εξ αυτών τα τέκνα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, µε αποτέλεσµα, υπό το σηµερινό καθεστώς, να βγαίνουν από τη λίστα των δικαιωµάτων.

Τα «προνόμια»

Έτσι, οι 200.000 τρίτεκνες σήµερα οικογένειες θα µπουν στα «προνόµια» που απολαµβάνουν οι οικογένειες µε περισσότερα µέλη, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

Αυξηµένη µοριοδότηση σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις µετεγγραφές φοιτητών και τους διορισµούς στο ∆ηµόσιο.

Μειωµένο τεκµήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Μειωµένο τιµολόγιο ρεύµατος.
Αυτοκίνητο µε έκπτωση στο τέλος ταξινόµησης κατά την αγορά.
Απαλλαγή από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα 6θέσια ΙΧ.
Άδειες ταξί.
Εκπτώσεις στα δηµοτικά τέλη.
Οικονοµική ενίσχυση από τους δήµους κατά τη γέννηση 3ου και 4ου παιδιού.
Προστασία της µητρότητας από απόλυση.
Μειωµένα δικαστικά έξοδα.
Μειωµένα εισιτήρια σε µέσα µαζικής µεταφοράς και πλοία.
Μειωµένο εισιτήριο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ελεύθερες εισόδους σε µουσεία, θέατρα, κατά περίπτωση.
Εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές µε ειδική µοριοδότηση.

Στους βασικούς πυλώνες εντάσσονται και:

Η πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση για την επέκταση των επιδοµάτων των πολύτεκνων αγροτισσών και ελεύθερων επαγγελµατιών, µε όσες έχουν 1-2 παιδιά.
Η ενίσχυση γεννήσεων – στήριξη οικογένειας: Η άρση των αντικειµενικών (οικονοµικών, πρακτικών και ψυχολογικών) εµποδίων που αποτρέπουν άνδρες και γυναίκες από το να δηµιουργήσουν οικογένεια ή/ και να πετύχουν τον επιθυµητό αριθµό παιδιών.
Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των απασχολουµένων, ώστε να µετριαστούν οι δηµοσιονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις της µείωσης του παραγωγικού πληθυσµού της χώρας. Ταυτόχρονα στο Εθνικό Σχέδιο δράσης για το ∆ηµογραφικό θα προβλέπονται µέτρα, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας, για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων κάτω των 30 ετών, της απασχόλησης γυναικών και της ενθάρρυνσης της απασχόλησης άνω των 55 ετών.

Επίσης προωθούνται:

Η ένταξη σε πρόγραµµα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 200 ατόµων που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού.
∆ιευρυµένο πρόγραµµα λειτουργικών ανακαινίσεων σπιτιών και εργασιακών χώρων ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να ενισχυθεί η προσβασιµότητα και να επιτευχθεί η µέγιστη αυτονοµία τους.
Στη φάση ολοκλήρωσης είναι το πρόγραµµα της πρώιµης παρέµβασης. ∆ηλαδή η δυνατότητα εντοπισµού προβληµάτων ανάπτυξης του παιδιού ήδη από την ηλικία 0-3 ετών, πριν καν πάει στον βρεφονηπιακό σταθµό.

Related posts

Έκτακτο διοικητικό συμβουλίου του νομαρχιακού συλλόγου ατόμων με αναπηρία Ν. Έβρου

editor

Νέος αρχηγός της ΕΛΑΣ ο Δημήτριος Μάλλιος και της Πυροσβεστικής ο Θεόδωρος Βάγιας

editor

Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη

editor
19/06/2024 16:02