19 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Δήμος Καβάλας: Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων

Υπογραφή συμφωνητικού του έργου “Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλίππων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού”

Παρουσία του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, στην αίθουσα πολυκέντρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυστύλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Απόστολος Χρόνης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ”, Διονύσης Γεωργόπουλος, υπέγραψαν το συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η ενεργειακή αυτονομία της μονάδας, η οποία, μετά το πέρας των εργασιών, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί σε πρώτη φάση 20.000 ισοδύναμους κατοίκους για την περίοδο αιχμής (καλοκαίρι) και αντίστοιχα 30.000 στη δεύτερη φάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

Υποδοχή και προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων:

Θα αποξηλωθεί το σύνολο των υφισταμένων έργων και θα αντικατασταθεί με νέες μονάδες.

Βιολογική επεξεργασία

Περιλαμβάνεται αποξήλωση του συνόλου του ΗΛΜ εξοπλισμού της υφιστάμενης βιολογικής επεξεργασίας, επεμβάσεις στις υφιστάμενες βιολογικές δεξαμενές, ολική καθαίρεση της υφιστάμενης δεξαμενής καθίζησης.

Θα κατασκευαστούν δύο όμοιες δεξαμενές με αναερόβιους, ανοξικούς και αερόβιους όγκους, σύμφωνους με τις απαιτήσεις της μεθόδου MBR. Όπου απαιτηθεί, θα συμπληρωθούν, θα επεκταθούν ή θα καταργηθούν δεξαμενές, κανάλια και φρεάτια.

Τριτοβάθμια επεξεργασία

Θα προστεθεί η διεργασία της χημικής αποφωσφόρωσης, και η μέθοδος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.)

Επεξεργασία ιλύος

Θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φυγοκεντρικού διαχωριστήρα, με όλα τα παρελκόμενα.

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού και εξοικονόμησης ενέργειας (net metering), ονομαστικής ισχύος 199.47 kWp για εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15,5%, ενώ θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Διάθεση λυμάτων

Η Ε.Ε.Λ. σχεδιάζεται για την περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης.

Οι επεξεργασμένες εκροές (όσες δεν αξιοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Λ. σε νερό, περιλαμβανόμενης της άρδευσης του πράσινου, θα μεταφέρονται μέσω του υφιστάμενου αγωγού διάθεσης στο παρακείμενο ρέμα.

Σύστημα αυτοματισμού

Θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνδυασμένη αυτόματη λειτουργία του συνόλου της εκσυγχρονισμένης Ε.Ε.Λ. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού αυτοματισμού και η προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου.

Κτίριο Διοίκησης

Προβλέπεται να εκσυγχρονιστεί, ώστε να εξασφαλίζει ασφαλή εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος ελέγχου της αναβαθμισμένης Ε.Ε.Λ., ασφαλείς και ευχάριστες συνθήκες για τους εργαζόμενους στην Ε.Ε.Λ. αλλά και τους επισκέπτες.

Λοιπά έργα εξυπηρέτησης και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Αφορούν έλεγχο, επισκευή και συμπλήρωση όπου απαιτείται της περίφραξης, του τοιχίου προστασίας, του ηλεκτροφωτισμού, της οδοποιίας κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εκσυγχρονισμένης Ε.Ε.Λ., διευκόλυνση στη συντήρηση των νέων έργων, ασφάλεια στις μετακινήσεις πεζών – οχημάτων – εργαζομένων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΟΔΩΡΟΥ ΜΟΥΡΙΑΔΗ

“Με ένα σημαντικότατο έργο συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας, εκτελώντας την νωπή εντολή των Καβαλιωτών να ολοκληρώσουμε ό,τι αρχίσαμε και να επεκτείνουμε τα σχέδιά μας με σκοπό να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και να δώσουμε αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο μας.
Όπως είναι γνωστό, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων παρουσίαζε προβλήματα από τότε που άρχισε να λειτουργεί, πριν από περίπου 15 χρόνια.
Κι επειδή η λειτουργία της εγκατάστασης είχε καταντήσει άκρως προβληματική, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα έργο για να καλύψουμε τις αστοχίες, τις παραλήψεις και τις ελλείψεις που κατέγραψαν οι τεχνικοί της ΔΕΥΑΚ.
Σήμερα υπογράφουμε το Συμφωνητικό με τον εργολάβο που θα εκτελέσει το έργο, το όποιο είχε αρχικό προϋπολογισμό 9,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού.
Έτσι, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων θα αποκτήσουν έναν υπερσύγχρονο σταθμό βιολογικού καθαρισμού, που θα τους εξυπηρετεί για πάρα πολλά χρόνια, αφού έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες 20-30.000 κατοίκων, δηλαδή τριπλάσιο αριθμό από τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους της περιοχής.
Με την ευκαιρία, όμως, θα ήθελα να επαναλάβω ότι λίγο πριν από τις εκλογές εγκρίθηκε το έργο της υδροδότησης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης.
Έχουμε στείλει τα τεύχη δημοπράτησης προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δημοπρατήσουμε το έργο μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ευελπιστούμε ότι από του χρόνου θα μπει το νερό στο αυλάκι και θα παρασύρει όλα τα ψέματα που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα.
Θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Απόστολο Χρόνη, όλα τα στελέχη και τους τεχνικούς της επιχείρησης, οι οποίοι μόχθησαν για να φτάσουμε αυτά τα δύο μεγάλα έργα σε αυτήν τη φάση, όπως και το άλλο μεγάλο έργο της αντικατάστασης του συνόλου των αγωγών ύδρευσης της πόλης της Καβάλας.
Συνεχίζουμε, λοιπόν, δυναμικά, όπως υποσχεθήκαμε στους Καβαλιώτες”.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΥΑΚ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΟΝΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Απόστολος Χρόνης, εξιστόρησε το παρελθόν της Εγκατάστασης, η οποία αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, λειτουργεί από το 2008 και περιήλθε στην ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας το 2011. Υπενθύμισε, δε, και τους λόγους που οδήγησαν την ΔΕΥΑΚ να ξεκινήσει τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.
Όπως επισήμανε, «σχεδόν με την έναρξη λειτουργίας του έργου παρουσιάστηκαν προβλήματα που έχουν κατά διαστήματα δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των εκροών».
Ως αιτίες κατέδειξε το γεγονός ότι «η μελέτη εφαρμογής που υλοποιήθηκε είχε σοβαρές αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται βασικοί όροι της, καθώς και ότι σε πολλές μονάδες υπήρχαν σχεδιαστικές αστοχίες, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν και να προκαλούνται δευτερογενή προβλήματα σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας».
Αφού έκανε λεπτομερή αναφορά στα προβλήματα που κατέγραψαν οι τεχνικοί της ΔΕΥΑΚ, γνωστοποίησε τις εργασίες που περιλαμβάνει το έργο και που θα καταστήσουν εύρυθμη τη λειτουργία της μονάδας, εκσυγχρονίζοντάς την παράλληλα.
Τόνισε, δε, ότι «προκειμένου να γίνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση για τις ανάγκες της εγκατάστασης και επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων θα γίνουν όλες οι απαραίτητες επεκτάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις ώστε να τηρούνται τα αυστηρότερα προβλεπόμενα όρια. Αυτή η βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων στα οποία πραγματοποιείται η τελική διάθεσή τους, ενώ θα καταστήσει δυνατή την επαναχρησιμοποίησή τους στην άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής».
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, Γιάννη Πασχαλίδη, τη γενική γραμματέα του Δήμου Καβάλας, Χριστίνα Ταβουλτσίδου, τον σύμβουλο του Δημάρχου Καβάλας για θέματα Περιβάλλοντος, Κώστα Κητή, τον Τεχνικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, Άγγελο Λογκάρη και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, Χριστίνα Κουρβούλη, για την καθοριστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του έργου.

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΔ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

“Η στήριξη της προσπάθειας του Δήμου Καβάλας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ήταν το ελάχιστο που έπρεπε να κάνω όταν ενημερώθηκα πως η υπόθεση έφτασε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση του τον αρμόδιο υφυπουργό, Γιώργο Αμυρά, ο οποίος εξασφάλισε τα επιπλέον κονδύλια που απαιτούνταν για να γίνει με τις καλύτερες προδιαγραφές ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στον βιολογικό καθαρισμό του Δάτου”.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ”, Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

“Οι εργασίες αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού του Δάτου θα γίνουν με την τεχνολογία των μεμβρανών, η οποία είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ” έχει μεγάλη εμπειρία από την εκτέλεση αυτών των έργων και θα ό,τι καλύτερο μπορεί και για την περίπτωση του Δήμου Καβάλας”.

Στην εκδήλωση για την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού, παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων, Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυστύλου -Δάτου -Μικροχωρίου, Γιώργος Λόλακας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΚ και εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (η κανονική λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους).
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 60 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 24 μήνες, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του. Οι επόμενοι 36 μήνες αφορούν στην κανονική λειτουργία της Ε.Ε.Λ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.622.400 ευρώ

Related posts

Και όμως Η ΕΛΠΙΔΑ δεν κάηκε στη ΔΑΔΙΑ

editor

Καβάλα: Η νέα «απόβαση» των Θασίων στην αποικία τους, την αρχαία Νεάπολη

editor

Περιφέρεια ΑΜΘ: Πρωτοπόρες μέθοδοι ελέγχου κατασκευών και βελτίωσης ασφάλειας

editor
19/07/2024 12:39