24 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Μνημόνιο συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Το μνημόνιο αποσκοπεί στην προαγωγή δράσεων που στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων των αιτούντων άσυλο και προσφύγων.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνο Λογοθέτη και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, Χρήστο Λιάπη. Στόχος αποτελεί την εξασφάλιση τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στους δυο φορείς, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, συμβουλευτικής και απεξάρτησης των εξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες αιτούντων διεθνή και επικουρική προστασία, προσφύγων και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα -μεταξύ άλλων- το μνημόνιο προβλέπει την άμεση δραστηριοποίηση του προγράμματος ΚΕΘΕΑ Mosaic εντός των δομών φιλοξενίας Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού, αλλά και την ad hoc δραστηριοποίηση, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αναλυτικά τι προβλέπει το μνημόνιο μεταξύ υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και ΚΕΘΕΑ:

Το ΚΕΘΕΑ μέσω της μονάδας του, ΚΕΘΕΑ Mosaic αναλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Υπηρεσίες συμβουλευτικής, κινητοποίησης και θεραπείας.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες Μείωσης Βλάβης για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας (διατροφή, ιατρικές εξετάσεις υγείας, υγιεινή, κ.α.).
Διασύνδεση με οργανώσεις και δομές για θέματα ένταξης (νομική συμβουλευτική, κοινωνικο – προνοιακά, εργασιακή συμβουλευτική, επιμόρφωση.
Παρεμβάσεις επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) που υλοποιούνται σε επίπεδο ομάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί παράγοντες κινδύνου.
Παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης (indicated prevention) σε εφήβους /νεαρούς ενήλικες που έχουν εκδηλώσει πρώιμα σημάδια χρήσης ουσιών, ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε εφήβους /νεαρούς ενήλικες που κάνουν συστηματική χρήση ουσιών.
Προετοιμασία για παραπομπή (όταν είναι εφικτό) σε πρόγραμμα διαμονής.
Πρόληψη υποτροπής: αναζήτηση των πιθανών μηχανισμών αποτυχίας, ενίσχυση των ενδιαφερόντων και των κοινωνικών δεξιοτήτων του έφηβου.
Διαπολιτισμική συμβουλευτική και παροχή διερμηνείας.
Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και οργανώσεις για νομικά και ιατρικά ζητήματα.
Δημιουργικές δραστηριότητες στα πλαίσια κινητοποίησης.
Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών που αποτελούν το υποστηρικτικό δίκτυο των ατόμων που υποστηρίζονται στο ΚΕΘΕΑ – Mosaic.
Συμβουλευτική Οικογένειας και του υποστηρικτικού πλαισίου των εξαρτημένων.

Παρέμβαση στις Δομές Φιλοξενίας Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού:

Προσέγγιση/ενημέρωση των εξαρτημένων ατόμων που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας και παροχή συμβουλευτικής και κινητοποίησης για απεξάρτηση, καταρτίζοντας εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, με βάση την εμπλοκή κάθε ατόμου με την χρήση, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά του.
Παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε μέλη των οικογενειών ή του ευρύτερου υποστηρικτικού δικτύου των εξαρτημένων ατόμων (γονείς, σύζυγοι, αδέρφια, φίλοι).
Ομάδες πρόληψης-ευαισθητοποίησης στον ευρύτερο πληθυσμό των δομών, ανά ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά π.χ. γονείς, γυναίκες, νεαροί ενήλικες, έφηβοι.
Συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξαρτημένων ατόμων στις Δομές Φιλοξενίας.
Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών που αποτελούν το υποστηρικτικό δίκτυο των ατόμων που υποστηρίζονται από το ΚΕΘΕΑ – Mosaic.
Δράσεις προσέγγισης χρηστών στο δρόμο (streetwork).
Διανομή ενημερωτικών εντύπων των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ MOSAIC.
Εκπαίδευση επαγγελματιών – σεμινάρια ευαισθητοποίησης με θέμα «Πρόσφυγες και Εξάρτηση.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥπΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνει την παροχή θεσμικών διευκολύνσεων στα παρακάτω πεδία:

Να ενημερώνει για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ MOSAIC και να διευκολύνει οργανωτικά όπου είναι δυνατόν την παραπομπή ατόμων που εμπίπτουν στον πληθυσμό στόχο.
Να συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για την παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης της όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα και των προσωρινών επιτρόπων αυτών.
Να παρέχει άδεια εισόδου στο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ στις Δομές Φιλοξενίας που η Μονάδα παρεμβαίνει συστηματικά, ήτοι στις Δομές Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού, καθώς και Δομές Φιλοξενίας της υπόλοιπης Ελλάδας, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών.
Συνεργασία με τη διοίκηση της κάθε Δομής για την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και συμβουλευτικής.
Παροχή κατάλληλου χώρου στα στελέχη του ΚΕΘΕΑ Mosaic στις Δομές Φιλοξενίας προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο για τη διενέργεια των συναντήσεων συμβουλευτικής και ομάδων πρόληψης.
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας -(αραβικά και φαρσί) καθώς και σε γλώσσα που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για την υλοποίηση των δράσεων του παρόντος.
Μετακίνηση και διαμονή εξαρτημένων σε Δομές Φιλοξενίας εντός Αττικής, προκειμένου να επιτυγχάνεται το συνεχές της υποστήριξής τους.

Related posts

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο…

editor

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2+8 χρόνια και προκαταβολή του ΕΦΚ 40 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου

editor

Ουκρανία: Σφοδροί βομβαρδισμοί του πυροβολικού στο Ντονέτσκ

editor
24/07/2024 18:40