2 Δεκεμβρίου, 2023
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο του Διδυμοτείχου

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 σε  τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 Μαρτίου 2023, και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α        ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1  Ενημέρωση για τον καθορισμό  της περιοχής εφαρμογής του νέου τοπικού προγράμματος LEADER 2023-2027 της «ΕΕΑΒΕ Α.Ε.» και ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του φορέα σας στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD – LEADER Βορείου Έβρου  κ. Δήμαρχος
2 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022   κ. Τσιμπανλιώτης   
3 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023             κ. Ζαρκάδης
4  «Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»     κ. Ζαρκάδης
5  «Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»  κ. Ζαρκάδης
6 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»  κ. Ζαρκάδης
7  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΑ ΟΤ Γ375 και ΟΤ Γ378-391 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ» κ. Ζαρκάδης
8 Έγκριση χορήγησης παράτασης της 9048/27-12-22 Σύμβασης, με τίτλο «  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»(ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ) κ. Ζαρκάδης
9 Έγκριση χορήγησης παράτασης της 548/25-01-2023 Σύμβασης, με τίτλο «  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»( ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗ) κ. Ζαρκάδης
10 Έγκριση χορήγησης παράτασης της 562/25-01-2023 Σύμβασης, με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ) κ. Ζαρκάδης
11 Έγκριση χορήγησης παράτασης της 559/25-01-2023 Σύμβασης, με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»(4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) κ. Ζαρκάδης
12  Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού του γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”  κ. Θεοδοσίου
13 «Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού- Αθλητισμού- Παιδείας –Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου»  κ. Θεοδοσίου
14 «Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδυμοτείχου»  κ.  Τσιμπανλιώτης
15 Επί αιτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) για διάθεση υπαλλήλου του Δήμου Διδυμοτείχου για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος  κ.  Τσιμπανλιώτης
16 Επί αιτήματος του Κέντρου- Πολιτισμού- Αθλητισμού- Παιδείας -Νεολαίας και Περιβάλλοντος (Κ.Π.Α.Π.Ν.& Π.) για διάθεση υπαλλήλου του Δήμου Διδυμοτείχου για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος  κ.  Τσιμπανλιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                          ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Related posts

Στις εκδηλώσεις μνήμης στο μαρτυρικό Δοξάτο ο υφ. Μακεδονίας – Θράκης

editor

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Το μοναδικό πανεπιστήμιο το οποίο μέσα από την εξωστρέφειά του συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου του αθλητισμού στη ζωή των πολιτών

editor

Η αστυνομία στον Έβρο εξυπηρετεί τώρα τους πολίτες και μέσω τηλεφώνου και e-mail

editor
02/12/2023 17:52