1 Ιουνίου, 2023
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Την Τρίτη 27/12 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.12.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2023Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών για το έτος 2023Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
Έγκριση για την επιβολή και τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στον εκθεσιακό χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας με εκθέματα δωρεάς του Ιδρύματος ΕυγενίδουΕισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
Έγκριση εξόδων κηδείας  άπορου δημότηΕισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης
Έγκριση προσφοράς της Εταιρίας EAST – WEST GREECE IKE και υπογραφής της σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικώνΕισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Σύλλογο «Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον «Γ.Σ Ένωση Οινόης Ορεστιάδας  – Επίσημο δίκτυο Ακαδημιών ΠΑΟΚ» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον «Μ.Γ.Σ. Ορέστης» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας “Κυρίλλειο” στον Σύλλογο «Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Ορεστιάδας (Χ.Ο.Φ.Ο.)» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας “Κυρίλλειο” στον Γυμναστικό Σύλλογο «Φιλία» Ορεστιάδας του τμήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισηςΕισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον «Α.Μ.Σ. Ηρακλής Σαγήνης Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση των εργαστηριακών χώρων του Εργαστηριακού Κέντρου Ορεστιάδας στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας στον «Μ.Γ.Σ. Ορέστης» Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας που αφορά παραχώρηση για χρήση της αίθουσας του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας “Γεώργιος Βιζυηνός” στον Όμιλο Αντισφαίρισης Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση οριογραμμών οριοθέτησης ρέματος βόρεια του εργοστασίου YTONG στο Νεοχώρι Ορεστιάδας ΈβρουΕισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 153/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικής έκτασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στο νεοαναγειρόμενο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας»Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Ορμανλίδης

Related posts

Μεγάλη αμερικανική επιχειρηματική αντιπροσωπεία, έρχεται 2 Οκτωβρίου για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

editor

Δράμα: Αεροδιακομιδή δίχρονου αγοριού στο Παίδων λόγω σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού

editor

«Συναγερμός» για περιστατικά εξαπάτησης πολιτών σε ανατ. Μακεδονία και Θράκη – Συστάσεις από τις αρχές

editor
01/06/2023 9:04