27 Μαρτίου, 2023
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Περιβάλλον Τοπικά Νέα

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και των Θεσμικών υποχρεώσεών της (αρ.43 του Ν.4414/2016), έχει καταρτίσει το σχετικό με αυτήν «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) ΑΜΘ» , το οποίο εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕNVIROMETRICS-TEXNIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.

Μέσω του ΠεΣΚΠΑ ΑΜΘ υλοποιείται η στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Βασικό στόχο έχει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις τομεακές πολιτικές και την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής της Περιφέρειας στους διάφορους τομείς, τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής.

Το ΠΕΣΠΚΑ καλείται επίσης να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή στην δημιουργία νέων δομών, καθώς και να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης τόσο του ίδιου του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής όσο και της υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή(ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016), τις προδιαγραφές την Υ.Α. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017) και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016).

Οι βασικοί Πυλώνες – Άξονες προτεραιότητας του ΠεΣΠΚΑ ΑΜΘ, με βάση τους οποίους αναπτύχθηκε το σχέδιο δράσης και οργανώθηκαν παρεμβάσεις που στο σύνολό τους στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθοι:

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 1: Ηγεσία και ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 2: Προώθηση και διάχυση γνώσης & δεξιοτήτων

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση Ανθεκτικότητας στους τομείς προτεραιότητας.

Related posts

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη μέση του δρόμου!

admin

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι» με το κύκλωμα διακινητών που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη

editor

Με εντολή δημάρχου καθάρισαν το παλιό πεδίο βολής

editor
27/03/2023 19:23