12 Ιουνίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα  19.09.2022 και ώρα 19:00,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19.
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α΄)
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 51236/08-09-2022 (ΦΕΚ 4756/09-09-2022 τ. Β΄),για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

Επανέγκριση της 6ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (144/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ύστερα από το υπ΄αριθμ. πρωτ. 213059/14.09.2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

Το  παραπάνω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, ύστερα από την αναπομπή της 144/2022 Α.Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση των εργασιών της Υπηρεσίας και  να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Related posts

Στο πλευρό του Έβρου όλοι οι Δήμαρχοι της ΑΜΘ για το ΚΥΤ Φυλακίου – Συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσία του Μηταράκη

editor

Σουφλί: Βρέθηκε ανάδοχος για τον οικοτουριστικό ξενώνα “ΘΡΑΣΣΑ” Τυχερού στη σημερινή δημοπρασία

editor

Δήμος Σαμοθράκης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μαθητικής εφημερίδας

editor
12/06/2024 23:42