23 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Τη Μεγάλη Δευτέρα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 18.04.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην 10η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ.  20354/09-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1724),
την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Αιτήσεις-Ενημερώσεις

Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, λόγω παραίτησης και κατάργηση θέσης περιπτέρου (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Σεραφειμίδης Αν.)
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Δημοτικών Υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
Τροποποίηση της 56/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Έγκριση 3ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – μονοδρόμηση της οδού ήπιας κυκλοφορίας Εμπορίου από την οδό Σουνίου έως την οδό Καραολή και Δημητρίου (κανονιστική) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

Σημειώνεται ότι:

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-meeting.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίο

Καΐσας Γεώργιος

Related posts

Οι Αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης διοργανώνουν Ημερίδα Πρώτων Βοηθειών

editor

Μία ώρα πίσω τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής

editor

Τι συμβολίζει η Μεγάλη Δευτέρα, η πρώτη ημέρα της Εβδομάδας των Παθών

editor
23/07/2024 3:09