24 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Οικονομία Τοπικά Νέα

Αυξημένος κατά 26,1% ο τζίρος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2021

Σε 428,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά θράκης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2021, αυξημένος κατά 26,1%, σε σύγκριση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 103,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,2%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 83,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,1% σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 51,8 εκατ. ευρώ

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2021 ανήλθε σε 252,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 176,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, η διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική του πορεία, με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σημαντικά πιο βελτιωμένη κερδοφορία, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας, ενώ θα υπολείπεται της κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η συσχέτιση με το προηγούμενο έτος καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των έκτακτων συνθηκών τόσο εκείνης της περιόδου, όσο και της τωρινής.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, η εταιρεία επισημαίνει ότι «το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται ανωτέρω, προκαλεί μεγάλη δυσκολία για να γίνουν σχετικές και ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, η μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται από τη διοίκηση του ομίλου και τις διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, διαμορφώνει συνθήκες συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι ο όμιλος θα καταφέρει να υλοποιήσει τα πλάνα του και να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου που διαμορφώθηκε το 2021, καταδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, με σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προ-πανδημίας επίπεδα. Αν και η υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου αποτελεί θεμελιώδη στόχο της διοίκησης, υπάρχει ανησυχία για την πορεία ανάπτυξης των οικονομιών, κυρίως της Ευρώπης, καθώς και για την πορεία της κατανάλωσης λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων που έχουν λάβει χώρα και του υψηλού πληθωρισμού, τα οποία ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσουν τις ετήσιες εκτιμήσεις απόδοσης, τους επόμενους μήνες του έτους».

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα ο Δημήτρης Μαλάμος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, σημείωσε: «Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τον όμιλο, καθώς επιτύχαμε υψηλές οικονομικές επιδόσεις, ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας θέσης, παράλληλα με την εν εξελίξει υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της τελευταίας διετίας, μας παρέχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αδιάλειπτα ένα εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα, που θα ξεπεράσει για την περίοδο 2020-2022 τα 100 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνεισφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνουν συνθήκες έντονης ανησυχίας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η μέχρι σήμερα πορεία του ομίλου έχει θέσει τις βάσεις, ώστε ο όμιλος να είναι σε θέση να επιτύχει σημαντικά υψηλότερες κερδοφορίες από τα προ-πανδημίας επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και εξέλιξης».

Related posts

Αλεξανδρούπολη: Ουρές & λιποθυμίες μπροστά από τις τράπεζες

editor

Επείγουσα ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Έβρου για τον κορωνοϊό

admin

“Δημοσυνεταιριστική Έβρος”: Υψηλότερη βαθμολογία και έγκριση όλης της επιχορήγησης, σε στενούς συγγενείς διοικούντων!!!

editor
24/07/2024 17:40