2 Οκτωβρίου, 2022
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Οικονομία

Νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

της Αναστασίας Βασιλικής Γκολέμη

Η πορεία και η ένταση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας έχει θέσει σε εγρήγορση την κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσήλωση και δηλώνει έτοιμη να παρέμβει όποτε χρειαστεί για τη στήριξη των κλάδων που πλήττονται. Από 1 Ιανουαρίου έχει λάβει χώρα μία νέα δέσμη μέτρων η οποία μειώνει τους φόρους και παράλληλα ενισχύει το εισόδημα. Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία νέων, καλύτερων θέσεων εργασίας. Μέσω των νέων μέτρων θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και θα στηριχτεί η δημόσια παιδεία και υγεία.

Το κουβάρι των νέων μέτρων στήριξης έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται και περιλαμβάνει την ενίσχυση  τεσσάρων κατηγοριών.

«Ανάσες» για τις επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση το νέο έτος επιχειρεί να προσφέρει στήριξη αλλά και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη στην οποία ποντάρει για την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

Μείωση φόρου
Ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις μειώνεται κατά 2% ενώ κατά 3 μονάδες μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που αφενός μειώνουν το μη μισθολογικό κόστος κι αφετέρου αυξάνουν το εισόδημα των εργαζομένων.

Προκαταβολή φόρου
Μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει κανονικά, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

ΦΠΑ σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
Επίσης στήριξη στην ανταγωνιστικότητα μιας σειρά επιχειρήσεων προσφέρει και η παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των κινηματογράφων μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Όπως και η παράταση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ, από το 24%, στο 13% στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και σε όσες σχολές χορού δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ για τις ζωοτροφές στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, και μάλιστα σε μόνιμη βάση.

Πράσινες δαπάνες
Σημαντική παράμετρος για τη στήριξη των επιχειρήσεων και η πρόβλεψη ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

Συγχωνεύσεις
Επίσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται μειώνεται ο οφειλόμενος φόρος κατά 30% για τρία χρόνια. Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία προσφέρονται φορολογικά κίνητρα με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών και (σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις) μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων σε πλήρη αρμονία με τον εταιρικό νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Το μέτρο μείωσης του φόρου ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Στήριξη εργασίας και επενδύσεων

Με μειωμένους συντελεστές θα φορολογούνται από φέτος τα κέρδη των επιχειρήσεων που θα επωφεληθούν και από την μειωμένη προκαταβολή φόρου. Επιπλέον για όσους προχωρούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές η φορολογική επιβάρυνση θα μειώνεται ακόμα περισσότερο.

Συγκεκριμένα το 2022 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών από το 24% στο 22%. Επιπλέον μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% Για παραδείγματα επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ. Επιπλέον για ακόμη μια χρονιά θα συνεχιστεί η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Παρέχονται κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2021 έχει μειωθεί κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Νέοι στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στοχεύει στη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

  • Εφαρμόζεται το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο: Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους 2022, λαμβάνουν συνολικό ποσό ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης.
  • Καταργείται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών.
  • Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες – μέλη συνεργατικών σχημάτων του έτους 2022.

Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση θα τροποποιεί τα μέτρα στήριξης προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα και με τις εξελίξεις στη δημόσια υγεία.

Related posts

Πρόσθετες ελαφρύνσεις ανοίγει η υπέρβαση εσόδων

editor

Κτηματολόγιο: Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για δυο περιφερειακές ενότητες

admin

Γ. Γλήνιας: Αισιόδοξα μηνύματα για τη φετινή τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη

editor
02/10/2022 18:23