18 Απριλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Οικονομία

Προ των πυλών οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

της Αναστασίας Βασιλικής Γκολέμη

Η υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα

Υπογράφηκε χθες 28 Δεκεμβρίου, από το υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες η επιχειρησιακή σύμβαση που θα καθορίζει τους όρους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Ανοίγει ο δρόμος για τη δημόσια πρόσκληση που θα απευθύνουν οι τράπεζες προς τις επιχειρήσεις ώστε να καταθέσουν τις επενδυτικές προτάσεις που θα διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το RRF.

Μέσα από την επιχειρησιακή σύμβαση θα προβλέπεται η δυνατότητα της τράπεζας να κάνει «γέφυρα» χρηματοδότησης έως ότου υπογραφεί η τελική σύμβαση με την επιχείρηση. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το έργο να έχει εξασφαλίσει έγκριση για την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή εκτός από την έγκρισή του από την τράπεζα με βάση τα πιστοδοτικά κριτήρια, να έχει εξασφαλίσει και την έγκριση από τους αξιολογητές σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα της επένδυσης. Με δεδομένο ότι ειδικά στα μεγάλα επενδυτικά έργα ο χρόνος της συμβασιοποίησης προϋποθέτει δύο τουλάχιστον μήνες και μπορεί να φτάσει έως και τους έξι, στόχος αυτής της πρόβλεψης είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις για ώριμα επενδυτικά έργα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη δανειοδότησή τους από το Ταμείο.

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Ταμείου προϋποθέτει επίσης την ολοκλήρωση εντός του Ιανουαρίου της τεχνικής υποδομής, δηλαδή της πλατφόρμας στην οποία θα «ανεβαίνουν» τα στοιχεία της επιχείρησης και της επένδυσης σε όρους παρούσας αξίας (NPV), προκειμένου να υπολογιστεί και το ύψος της ενίσχυσης.

Γιατί «ποντάρει» πολλά η κυβέρνηση στο Ταμείο Ανάκαμψης 

Τι εξασφαλίζει το Ταμείο Ανάκαμψης

Παράλληλα θα πρέπει να οριστούν οι ανεξάρτητοι αξιολογητές που θα «τρέξουν» τη διαδικασία της αξιολόγησης για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων με βάση τους στόχους για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και την εξωστρέφεια. Ο ρόλος τους θεωρείται καθοριστικός για την ενεργοποίηση του Ταμείου και σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα θα πιστοποιηθούν περίπου 10 εταιρείες συμβούλων, οι οποίοι ωστόσο δεν θα πρέπει να «συνδέονται» με την επιχείρηση μέσα από τον ρόλο τους – π.χ. ως ορκωτοί ελεγκτές.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν φθηνό δανεισμό, ανέρχονται σε 12,7 δισ. Η τραπεζική χρηματοδότηση διαμορφώνεται περίπου στα 12,7 δισ., στα οποία περιλαμβάνονται 5 δισ. που έχει δεσμευθεί ότι θα εισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και άλλα 500 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η ιδιωτική συμμετοχή διαμορφώνεται στα 6,6 δισ., ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα μετακινηθούν έως το 2026 στα 32 δισ. Όπως έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, σε πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή, σε πρώτη φάση θα διοχετευθούν 800 εκατ. στις συστημικές και άλλα 600 εκατ. στην EBRD και στην ΕΙΒ.

Τράπεζες και υπουργείο Οικονομικών έχουν συμφωνήσει ότι η ιδιωτική συμμετοχή θα μπορεί να καλυφθεί εκτός από μετρητά με άλλα ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία, όπως κτίρια, δάνεια μετόχων, ομολογίες, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ελεύθερα ακίνητα που είναι στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Η εισφορά σε είδος θα μπορεί να καλύψει το μισό της ιδιωτικής συμμετοχής που ανέρχεται στο 20% του επενδυτικού σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο θα καλύπτεται υποχρεωτικά με μετρητά. Η ευελιξία αυτή, όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη δέσμευση να συνεισφέρουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που θέλουν να υλοποιήσουν μια επένδυση. Με δεδομένο όμως ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων κατευθύνεται κυρίως σε κεφάλαιο κίνησης, η «απαίτηση» για ιδία συμμετοχή σε μετρητά δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά ή να αποτελέσει αιτία απόρριψης ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου.

Eκκίνηση χρηματοδότησης των επενδύσεων

Έξι συμφωνίες υπέγραψαν χθες, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και εκπρόσωποι των εξής πιστωτικών ιδρυμάτων:

  1. Εθνική Τράπεζα,
  2. Τράπεζα Πειραιώς,
  3. Alpha Bank,
  4. Eurobank,
  5. Optima Bank και
  6. Παγκρήτια Τράπεζα.

Ως συνέχεια των συμφωνιών θα έρθει η άμεση εκταμίευση 970 εκατ. ευρώ από το ΥΠΟΙΚ προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση σε ποσοστό από 30% έως και 50% ιδιωτικών επενδυτικών προτάσεων τις οποίες και οι ίδιες οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν με το 30% του προϋπολογισμού τους.

Υπενθυμίζεται πως έχει προηγηθεί η υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για τα οποία αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ποσό ύψους 1,57 δισ. ευρώ θα είναι άμεσα διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια.

Έξι εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Βάσει της προβλεπόμενης από το Ταμείο Ανάκαμψης διαδικασίας, εντός 30 εργάσιμων ημερών, τα συγκεκριμένα έξι εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα δημοσιοποιήσουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν δανειοδότηση από το “Ελλάδα 2.0” για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει στις επόμενες ημέρες πρόσκληση που θα απευθυνθεί σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που έως τώρα δεν έχουν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο σχήμα.

Για να είναι επιλέξιμες, οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

1) πράσινη μετάβαση

2) ψηφιακός μετασχηματισμός

3) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη

4) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων, και

5) εξωστρέφεια.

Η χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” αφορά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και αναμένεται να συμβάλει, σημαντικά, στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν θετικό προσδοκώμενο ποσοστό απόδοσης.

Υπενθυμίζεται πως από τα 30,5 δισ. ευρώ του “Ελλάδα 2.0”, τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα υπόλοιπα 17,8 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κινητοποιηθεί, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να υπερβεί τα 60 δισ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε χθες:

«Η σημερινή υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών του Υπουργείου Οικονομικών, με έξι τράπεζες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων συστημικών, ανεβάζει το ποσό που θα διοχετευτεί, άμεσα, στην ελληνική οικονομία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στο 1,570 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο όλων των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Από την αξιοποίηση των δανειακών πόρων, οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, αφορούν πλήθος κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλουν, καταλυτικά, στην ταχύτερη μετάβαση της Ελλάδας στη μόνιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη».

Πηγή: todaypress.gr

Related posts

Τιμώμενη Περιφέρεια η Αν. Μακεδονία και Θράκη στις φετινές Εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών Detrop & Oenos στη Θεσσαλονίκη

editor

Η Ελλάδα αποκτά μεγάλα επενδυτικά σχέδια

editor

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023

editor
18/04/2024 14:21