29 Ιανουαρίου, 2022
Κοινωνία Περιβάλλον Τοπικά Νέα

Νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναρτήθηκε για διαβούλευση, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερειακά οι στόχοι και οι δράσεις του Δήμου έως το 2025, για μια προοδευτική μετάβαση από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας.

Το Σχέδιο αποτελεί προσπάθεια σύνταξης ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, προς την κατεύθυνση της αειφορίας μέσω της υιοθέτησης των βέλτιστων καλών πρακτικών. Θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για επιμέρους κατηγορίες αποβλήτων, εισηγείται παρεμβάσεις και ενέργειες, σε συμφωνία με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους.

Εισηγείται και διαπραγματεύεται: Την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό), την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων, την βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης και αποκομιδής απορριμμάτων, την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης.

 

Related posts

Το εντυπωσιακό βίντεο του ΓΕΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις στον Έβρο

admin

Η κλινική YODA παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα του κάθε ασθενούς

admin

Βρέφος, πέντε παιδιά και τέσσερις ενήλικες Τούρκοι διασώθηκαν σε νησίδα στον Έβρο

editor