3 Μαρτίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Συνεδριάζει με 19 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΑΜΘ

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.«Προετοιμασία για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
2.«Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου στον Δήμο Διδυμοτείχου». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
3.Διαμόρφωση νέου ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2022».
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Αναστάσιος Παράσχου.

2. Έγκριση τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Αναστάσιος Παράσχου.

3. Έγκριση έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ Άγγελος Αντωνιάδης.

4. Έγκριση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2021.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ Άγγελος Αντωνιάδης.

5. Έγκριση για την ίδρυση 2ης Λαϊκής Αγοράς στον Δήμο Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

6. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Διοικητικά
συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε εφαρμογή του
άρθρου 5 του ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25/20-2-2018).
Εισηγητής: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα. Ζωή Κοσμίδου.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24.999 Mwp, της εταιρείας AKUO
ENERGY GREECE A.E., στη θέση «Επάνω Αμπέλια», σε έκταση 425935,71τμ» (τμήμα
αγροτεμαχίων 3351 και 3348), Κοινότητας Προσοτσάνης, στη Δ. Ε. Προσοτσάνης της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2104510322).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 59,967 Mwp, της εταιρείας AKUO
ENERGY GREECE A.E., στη θέση «Μανδρότοπος», σε έκταση 1.877.825,13τμ» (Εντός
αγροκτήματος Νικηφόρου και αγροκτήματος Αδριανής), του Δήμου Παρανεστίου, της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2104515727).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 81.469,50τμ (Φ 5514) που
βρίσκεται στη θέση «Βασιλικό Βουνό», Τ. Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, (ΠΕΤ 2107581258).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων
εκτάσεως 91.265,77τμ (ΑΒΛ 6052) που βρίσκεται στη θέση «Παπούτσι», Τ. Κ. Γρανίτη, Δήμου
Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2106560424).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. για την εκμετάλλευση
λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 30.324,25τμ που βρίσκεται στη θέση «Μπουρόρεμα» της Τ. Κ.
Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2009370624).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.617,51 τ.μ
που βρίσκεται στην θέση «Καστανιό», Δ. Ε. Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π. Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ
1903064127).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 99.988,42 τ.μ.
στη θέση «Καστανιό», Δ. Ε. Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π. Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1902054822).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Κομβικός Σταθμός
Βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία «ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1200156», της εταιρείας WIND HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. που είναι εγκατεστημένος στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ», στη Δ. Ε.
Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, Π. Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2006317925).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων & εκβάθυνση χώρου
προσγειάλωσης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων λιμένα Πρίνου» στη Θάσο από το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Θάσου του Δήμου Θάσου» (ΠΕΤ 2102473424).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Υφιστάμενες εγκαταστάσεις –
Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Νέου Πορθμείου Θάσου» στη Θάσο από το «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Θάσου του Δήμου Θάσου» (ΠΕΤ 2102472426).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Δήμου Μύκης για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(Ε.Ε.Λ.) οικισμού Εχίνου του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.» (ΠΕΤ
1907128027).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ισχύος 42MW, στη θέση {ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ}, υποσταθμός ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στη θέση
{ΚΑΣΤΡΑ} και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης δασικής οδοποιίας και ηλεκτρικής
διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π. Ε.
Ροδόπης». (ΠΕΤ 2011409220)
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

19.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) της εταιρείας SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ για την
εκμετάλλευση νέου λατομείου μαρμάρου έκτασης199.197,64 m2, στη θέση «Καλλίδρομον» της
Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας, (ΠΕΤ 1812022117).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

TAE KWON DO “Νίκη Αλεξανδρούπολης”: Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Κύπελλο “ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΣΣΗΣ”

admin

Παρατείνεται το lockdown – Τι θα ισχύει έως τις 18 Ιανουαρίου

editor

Το δικό τους θερμοκήπιο δημιούργησαν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στα Ρίζια

editor
03/03/2024 0:13