19 Ιουλίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Οικονομία Τοπικά Νέα

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας παρουσίασε ο oμιλος Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο του 2021

Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 234,285 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 155,376 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά 50,8%. Τα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 90,234 εκατ. ευρώ από 42,141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114,1%. Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 61,970 εκατ. ευρώ από 16,855 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 267,7%. Τα EBITDA (συνεχιζόμενες δραστηριότητες} ανήλθαν στα 72,459 εκατ. ευρώ από 26,033 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 178,3%. Τα κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ανήλθαν στα 48,483 εκατ. ευρώ από 12,830 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 277,9%. Τα καθαρά κέρδη ΚΜΦ (συνολικές δραστηριότητες) ανήλθαν στα 48,515 εκατ. ευρώ έναντι 10,021 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 384,1%.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο όμιλος να παρουσιάζει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους (11,4) εκατ. ευρώ καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. (Ο καθαρός δανεισμός στις 31.12.2020 ανερχόταν σε 38,2 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης καθαρός δανεισμός/ ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε (0,05) την 30.06.2021, έναντι 0,22 την 31.12.2020.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.06.2021 ανήλθε σε 225,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 174,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για το μεγαλύτερο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η σταδιακή αύξηση της ζήτησης σε κλάδους που λόγω πανδημίας παρουσίαζαν υστέρηση (π.χ. εστίαση), η σταδιακή επαναφορά στο παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η διατήρηση του συναλλακτικού κύκλου και της ενισχυμένης ρευστότητας και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας εξακολουθούν να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών συνεπειών και να ισχυροποιούν περαιτέρω την οικονομική θέση του Ομίλου. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι οι τιμές των πρώτων υλών θα παραμείνουν τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στα τωρινά υψηλά επίπεδα, όπως και τα κόστη μεταφορών, ενώ σημαντικά αυξητικές τάσεις παρατηρούνται ήδη στα κόστη ενέργειας.

Related posts

Επίσκεψη διοίκησης ΥΠΑ στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

editor

Έναρξη χρήσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης

editor

Το πρώτο «κρας τεστ» των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ μετά τη σύνοδο κορυφής

editor
19/07/2024 11:40