18 Αυγούστου, 2022
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

ΔΠΘ: 15 θέσεις έκτακτου προσωπικού – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Στην πλήρωση 15 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας θα προβεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ειδικότητες κατανέμονται ως εξής:

Υποψήφιος Διδάκτορας Λατινικής Φιλολογίας: 6 θέσεις
Υποψήφιος Διδάκτορας Υπολογιστικής γλωσσολογίας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: 1 θέση
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Λατινικής Φιλολογίας: 2 θέσεις
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Λατινικής Φιλολογίας: 4 θέσεις
Φιλόλογος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λατινική Φιλολογίας: 1 θέση
Ειδικός σε SPSS: 1 θέση
Να σημειωθεί ότι κάθε μια από τις θέσεις διαφέρει ως προς το αντικείμενο της έρευνας και τη διάρκεια απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14.00.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr,

β) με αυτοπρόσωπη κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,

γ) μέσω ταχυδρομείου,

δ) μέσω ταχυμεταφορέα στην παρακάτω αναφερόμενη .

Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Η διεύθυνση αποστολής είναι η εξής: «Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100 Γραφείο Πρωτοκόλλου»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Ντεληγιάννη στο τηλέφωνο 6934605632, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ στο τηλέφωνο 25310-39132 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rescom.duth.gr.

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Επέστρεψε από το Βερολίνο με τα μετάλλια στις αποσκευές του ο «χρυσός» Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης

admin

“Ψεκάστε όλες τις καλλιέργειες” – Αύξηση του δάκου στην Αλεξανδρούπολη

editor

Σουφλί: Συνέλαβαν στην Μάνδρα διακινητές, ενώ καθοδηγούσαν με τα πόδια λαθρομετανάστες

editor
18/08/2022 7:56