Οικονομία

Η σημασία των συστημάτων BusinessIntelligence (BI) και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά της, πρέπει να θέτει στόχους μετρήσιμους για την υλοποίηση της στρατηγικής της.

Για να τεθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει να συγκεντρωθούν διάφορες πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες προς τα στελέχη που θα λάβουν τις αποφάσεις(decision-makers). Κι εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η ύπαρξη της Επιχειρηματικής Ευφυίας και των συστημάτων BI.

Τι σημαίνει Επιχειρηματική Ευφυία (BI)

Eίναι η διαδικασία παροχής χρήσιμων κι έγκυρων πληροφοριών προς τους decision makers ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη λήψη της απόφασης.

Η επιχειρηματική ευφυία είναι το σύνολο των εφαρμογών και μεθόδων για αποθήκευση και παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να μπορεί εύκολα και γρήγορα να παίρνει αποφάσεις στα ερωτήματά του και να λαμβάνει τις πιο σωστές αποφάσεις.

Η επιχειρηματική ευφυία δεν έχει να κάνει τόσο με αποφάσεις που έχουν επίκεντρο το εμπορικό κέρδος αλλά με την ποιότητα των αποφάσεων (custom insights).

Επιπλέον, η επιχειρηματική ευφυία δίνει τη δυνατότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων μίας επιχείρησης ή οργανισμού να λαμβάνουν ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και ως εκ τούτου είναι πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο στόχος του ΒΙ είναι να βελτιώνει την επικαιρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών. Οι κύριες δραστηριότητες του ΒΙ περιλαμβάνουν τη συλλογή επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, υψηλής ποιότητας.

Τα συστήματα ΒΙ περιλαμβάνουν τα εξής εργαλεία:

Business Performance Management
Business Planning
Competitive Analysis
Customer Relations Management και Marketing
Κέντρα δεδομένων (Data Marts)
Αποθήκευσηδεδομένων (Data Mining, Farming,, Data Warehouses)
Αποθήκηεγγράφωνκαιδιαχείρισηεγγράφων (document warehouses & document management)
Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)
Ανάλυση των τάσεων
Eφαρμογές επιχειρηματικής ευφυίας-εφαρμογές λογισμικού

Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ΒΙ είναι μία πολύ σημαντική απόφαση για κάθε επιχείρηση. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, θα πρέπει να γίνει μία διαδικασία και αξιολόγηση των στόχων και των αναγκών της επιχείρησης, όπως:

Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι
Ποιες είναι οι επιχειρηματικές απαιτήσεις
Ποιοι θα είναι οι χρήστες του λογισμικού συστήματος
Ποιες είναι οι λειτουργικές απαιτήσεις συνολικά της επιχείρησης και ειδικότερα κάθε τμήματος
Ποιά είναι τα επιχειρηματικά και τεχνολογικά κριτήρια
Αξιολόγηση και επιλογή του προμηθευτή του λογισμικού
Δεν είναι αρκετό μία επιχείρηση να έχει τα σωστά δεδομένα αλλά να γνωρίζει και πως θα τα χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία που παρέχει στους πελάτες της.

Συμβατότητα και αντιστοιχία των συστημάτων CRM και ERP με το σύστημα BusinessIntelligence

Tα συστήματα ERP και CRM βασίζονται σε χιλιάδες πίνακες, στοιχεία και δεδομένα, χρήσιμα για κάθε επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα ΒΙ είναι προσανατολισμένα σε ερωτήσεις (queryoriented) και έχουν σχεδιασθεί ώστε να χειρίζονται μακροπρόθεσμες, πολύπλοκες ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους χρήστες. Μέσω της ενοποίησης των συστημάτων ERP και Business Intelligence, οι επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης νέων εργαλείων για την προσθήκη, την ανάλυση, την παρουσίαση και τον διαμερισμό πληροφόρησης (Wright, Calof, 2006).

Ένα ενοποιημένο σύστημα ERP ή CRM με το σύστημα Business Intelligence αποτελείται διάφορα modules:

Λειτουργικά δεδομένα: οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν συστήματα συναλλαγών, τα οποία καταγράφουν τις καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές.
Eνοποίηση δεδομένων: τα δεδομένα που προκύπτουν από τα διάφορα συστήματα συναλλαγών πρέπει να ενοποιηθούν και να συγχωνευθούν σε μία ευρεία αποθήκη λειτουργικών δεδομένων για περαιτέρω χρήση.

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Κοινωνικό Μέρισμα: Ανοίγει πλατφόρμα για ενστάσεις

admin

Αλλαγές στο αφορολόγητο: Τι αλλάζει στο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών

admin

Προσπάθειες να σωθεί η τουριστική σεζόν στην Σαμοθράκη

editor