Οικονομία Τοπικά Νέα

Οι επενδύσεις μονάδων ηλεκτρικού ρεύματος Κοπελούζου, ΤΕΡΝΑ σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, στην πρώτη “ζωντανή” συνεδρίαση

Οι σημαντικές επενδύσεις δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο, του ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη και της ΤΕΡΝΑ στην Κομοτηνή, είναι μεταξύ των θεμάτων που πα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ, το οποίο θα συνεδριάσει “ζωντανά” για πρώτη φορά μετά από μήνες λόγω κορονοϊού.

Θα έχει ασφαλώς τεράστιο ενδιαφέρον, να δούμε ποια στάση θα κρατήσουν στα συγκεκριμένα θέματα οι δυο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η “Περιφερειακή Σύνθεση” του Χριστόδουλου Τοψίδη και η παράταξη του Κώστα Κατσιμίγα, οι οποίες με αστείες δικαιολογίες μπλόκαραν μέχρι τώρα την μία από τις επενδύσεις ύψους περίπου 300.000.000 ευρώ και πολλών θέσεων εργασίας, αυτή της ΤΕΡΝΑ στην Κομοτηνή. Αν δηλαδή η επίκληση της μη ζωντανής συνεδρίασης η οποία ήταν αιτία για να ξην την ψηφίσουν στέκει τελικά και επίσης, ποια στάση θα κρατήσουν για την άλλη επένδυση, της DAMCO του ομίλου Κοπελούζου στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης. Να δούμε δηλαδή αν Τοψίδης και Κατσιμίγας, που είναι ξεκάθαρο πλέον ότι συνεργάζονται αρμονικά υιοθετώντας τις απόψεις και την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράσουν τις ίδιες… περιβαλλοντικές ανησυχίες και για την επένδυση Κοπελούζου, που είναι ίδια με αυτή της ΤΕΡΝΑ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση δια ζώσης που θα πραγματοποιηθεί στις 20-7-2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συζήτηση σχετικά «Η έλλειψη περιφερειακού σχεδιασμού, υπό τις διαμορφούμενες συνθήκες μετά την πανδημία του COVID-19, για την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου,.
B) Αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος της Περιφέρειάς μας δυνάμει της υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 2733/3-7-2020 περί «Επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020.
Εισηγητής: Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
2. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης  TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.

3. Έγκριση παράτασης ή μη, του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, ΠΕ Έβρου στις 6/8/2020 για την «Εβδομάδα Εμπορίου 2020».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
4. Έγκριση σχεδίου – όρων προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Αβδήρων (Γενισέας και Αβδήρων), Μύκης (Κενταύρου) και Τοπείρου (Ευλάλου) της Π.Ε. Ξάνθης σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017, όπως ισχύει».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
5. Έγκριση του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και τη συνέχιση λειτουργίας του.
Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρίας «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ «ΛΙΘΟΞΟΟΣ» αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 30.148,03 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Σκάλες – Το Ρέμα», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΣ» Δ. Σαμοθράκης Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 36.534,50 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “TIME OF HELLENIC MARBLES” αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 77.878,81 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Μεσαλίκ», Τ.Κ. Μακρυχωρίου , Δήμου Νέστου της Π. Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη Νέα Καρβάλη».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21ΜW, στη θέση «ΘΩΡΑΚΑΣ» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για την διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την τροποποίηση της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.996,33 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Βασιλικό Βουνό», Τ.Κ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΜΟΣΧΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ» αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 99.052,10 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «<Μπουρόρεμα», Τ.Κ Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1903060026).
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), της εταιρείας ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.768,915τμ,στην περιοχή του Δ.Κ. Κ.Νευροκοπίου (θέση Μεγάλα Αλώνια ) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18MW, στην θέση ΓΟΥΡΙΚΟ και των συνοδών έργων βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης, κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευής υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150KV σε γήπεδο έκτασης περίπου 8.000 τ.μ. και γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 150KV, μήκους 1,75 χλμ εντός των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου» από την Bakkegaarden Αιολική Ενέργεια (Ελλάς) ΕΠΕ.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την ίδρυση θερμοηλεκτρικού σταθμού Έβρου, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 662MWμε χρήση καυσίμου φυσικού αερίου της εταιρείας «DAMCO ENERGY Α.Ε.» στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Β΄ Φάση Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου, (ΠΕΤ :1909172510).
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λατομική εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) σε έκταση 99.989,74 τ.μ. από τους κ.κ. Χρυσανίδη Χ. Χαράλαμπο & Ουζουνίδη Α. Γεώργιο, στη θέση «Ξεροβούνι» Γέροντα του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τα έργα υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου από τις πηγές Αγ. Ιωάννη και Στρατώνων στην Τ.Κ. Παραδείσου της Δ.Ε. Χρυσούπολης, Δ. Νέστου.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία των έργων : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9MW, στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» και συνοδά έργων αυτού εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Έβρου, από την Bakkegaarden Αιολική Ενέργεια (Ελλάς)Ε.Π.Ε. (ΠΕΤ 2003271125).
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

Πηγή: Evros-news.gr

Related posts

598.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη Στεφανιαία Μονάδα και τις Καρδιολογικές Κλινικές του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

admin

Συνεχίζονται οι συλλήψεις προσφύγων και μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα

admin

Κορωνοϊός: Δεκαεννιά άτομα πήραν εξιτήριο από το ΠΓΝΑ

admin