15 Αυγούστου, 2022
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Κοινωνία Τοπικά Νέα

Ξεκινούν αύριο οι εργασίες αποκατάστασης, βελτίωσης του οδοστρώματος της Εγνατίας Οδού – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιτέλους, ξεκινούν αύριο οι εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης του ευρισκόμενου σε τραγική κατάσταση σε πολλά σημεία οδοστρώματος της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή του Έβρου, τις οποίες είχε προαναγγείλει εδώ και ημέρες το Evros-news.gr με επιτόπιο ρεπορτάζ του.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν ως τις 27 Ιουλίου, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης Λάμπρος Τσιάρας και προβλέπει:

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού,(χ.θ. 639+000 έως χ.θ. 633+000), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος».
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τους Κήπους προς Αλεξανδρούπολη αρχικά στην αριστερή λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνο από την δεξιά, αργή λωρίδα και στη συνέχεια θα κλείσει αυτή για να αρχίσουν εκεί οι εργασίες και η κίνηση θα είναι από την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Όπως πάντως χαρακτηριστικά επισημαίνει, σε καμιά περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

Η απόφαση λοιπόν αναφέρει:
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4,9, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 & Ν.4313/2014 και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
3) Το υπ’αρίθμ. 87303 από 07-07-2020 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
4) Την υπ’αριθμ. 4359/20/1448280 από 08-07-2020 αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Άρθρο 1ο
-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, από την χ.θ. 639+000 έως την χ.θ. 633+000 στο ρεύμα αυτής με κατεύθυνση από Κήπους προς Αλεξ/πολη, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.
-Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, στην πρώτη φάση να αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας) και η κίνηση να διεξάγεται από τη δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας. Στην δεύτερη φάση να αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α. και η κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας. Η ζώνη των εργασιών να μην υπερβαίνει τα 4.000 μέτρα ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
-Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ανωτέρω -3- σχετ.).

-Η ανάδοχος του έργου ««ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»» υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης. Μετά το πέρας των εργασιών η σήμανση να απομακρυνθεί και η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλής, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
–Σε καμιά περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
-Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ). Προς τούτο, για τα ανωτέρω και για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση που τυχόν απαιτηθεί, εξουσιοδοτούμε τον Διοικητή του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπεύθυνους εν λόγω έργου.

Άρθρο 2ο
α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, και θα διαρκέσουν από την 07.00΄ ώρα της 10-07-2020 μέχρι και την 27-07-2020. Εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..
β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
γ. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.
δ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

Πηγή: Evros-news.gr

 

Related posts

Θεσσαλονίκη: Γάλλοι παραγγέλνουν κρασί από την πρώτη υποθαλάσσια κάβα της Χαλκιδικής

editor

Ξεκίνησε η κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης

editor

Φωτιά στην περιοχή Φράγμα Λύρας, στο Σουφλί: Κινητοποίηση εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής

editor
15/08/2022 9:29