20 Ιουνίου, 2024
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Οικονομία

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών: Kατειλημμένα τα δίκτυα για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) σε ανακοίνωση του επισημαίνει «αδυναμία κατασκευής αγροτικών φωτοβολταϊκών λόγω κατάληψης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ».

Ειδικότερα αναφέρει ότι μετά τις έντονες ανησυχίες- αντιδράσεις των Μελών μας απ’ όλη την Ελλάδα καθώς και μια σειρά συσκέψεων στα συναρμόδια Υπουργεία και την τοποθέτηση στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής (27/11/2019), πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Συνδέσμου στην Καρδίτσα, για την αντιμετώπιση και εξεύρεση λύσης ούτως ώστε οι κατ’ επάγγελμα αγρότες να κατασκευάσουν Φ/Β Σταθμούς βάσει των Ν. 4254/2014 (net metering), Ν. 4602/2019 (Φ/Β Σταθμοί έως 500 kW) και Ν. 4643/2019 (25% αυτοπαραγωγή- 75% πώληση ηλ. Ενέργειας).

Όπως επιβεβαιώνουν οι ολοένα και περισσότερες απορριπτικές αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ για Όρους Σύνδεσης στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ελάχιστοι αγρότες θα κατασκευάσουν Φ/Β μονάδες και οι παραπάνω Νόμοι ουσιαστικά θεωρούνται ανενεργοί,όταν μάλιστα στόχος της Κυβέρνησης είναι το έτος2032 το 35% της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας να παράγεται από ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

Το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται στη κατάληψη των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ από εικονικές ενεργειακές κοινότητες και μεγάλα έργα, χωρίς τη δέσμευση δημιουργίας υποσταθμών καθώς και στην αδράνεια αναβάθμισης των δικτύων τα τελευταία έτη.

Αποφασίστηκε:

Να επανακατατεθούν οι προτάσες του Συνδέσμου στα συναρμόδια Υπουργεία ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ.

Να ενημερωθούν υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης καθώς και στελέχη της μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης.

Να ενημερωθούν οι αρμόδιοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ &Β’ Βαθμού.

Να επαναξιολογηθεί η κατάσταση μετά των κύκλο των ανωτέρω επαφών και να ενημερωθούν παλιά και νέα Μέλη του Συνδέσμου για περεταίρω ενέργειες.

Ζητάμε:

Το δικαίωμα κατασκευής πολλών Φ/Β έργων από πολλούς και όχι όλα τα έργα σε λίγους,διότι κανένας δεν ανέχεται -πόσο μάλλον η Ολομέλεια της Βουλής- να έχουμε νέους τσιφλικάδες.Τους «τσιφλικάδες της ενέργειας»! Επισυνάπτεται έγγραφο με αποδέκτες τους αρμόδιους φορείς

Το έγγραφο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ:

Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Χατζηδάκη Κων/νο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μάκη
Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Θωμά Γεράσιμο
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκρέκα Κων/νο
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο Αποστολο
ΘΕΜΑ: «Αδυναμία κατασκευής αγροτικών φωτοβολταϊκών λόγω κατάληψης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ.»

Κύριοι Υπουργοί,

Βάσει των Ν. 4254/2014 (net metering), Ν. 4602/2019 (Φ/Β Σταθμοί έως 500 kW) και Ν. 4643/2019 (25% αυτοπαραγωγή- 75% πώληση ηλ. Ενέργειας), δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Μονάδων, συμβάλλοντας έτσι στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΕΚ) όπου έως το 2032, το 35% της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας θα παράγεται από ΑΠΕ (έναντι του 18% που είναι σήμερα).

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, πόσο μάλλον μελλοντικά, κανένας αγρότης δεν δύναται να κατασκευάσει Φ/Β Σταθμό καθώς δεν έχει πρόσβαση σε ανοικτό δίκτυο λόγω κατάληψης από μεγάλα έργα λίγων εταιρειών, πολλές εξ’ αυτών ούτε καν ελληνικών συμφερόντων και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Επειδή:

Τα δίκτυα δεν φύτρωσαν στην ύπαιθρο αλλά κατασκευάστηκαν από τους αγρότες, μέσω του αγροτικού εξηλεκτρισμού ή με ιδίαν συμμετοχή, συνδέοντας ακόμη και τις κεντρικές γραμμές μεταξύ των χωριών.
Οι αγρότες μόνο για τις αγροτικές τους δραστηριότητες καταναλώνουν το 14% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας.
Είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνει ο αγροτικός κόσμος στην ύπαιθρο συνεχίζοντας να παράγει αγροτικά προϊόντα αξίας πάνω από 5 δις ευρώ.
Η αγροτική δραστηριότητα μειώνει την ανεργία, στηρίζει τον δευτερογενή τομέα έχοντας επίδραση σε πάνω από 100 επαγγέλματα, κρατά τις επαρχιακές πόλεις ζωντανές, δημιουργεί αλυσίδα αξίας και εθνικό προϊόν.
Η παραμονή του αγροτικού κόσμου στις επαρχιακές πόλεις είναι υψίστης σημασίας ακόμη και για εθνικούς λόγους.
Είναι επιτακτική ανάγκη, να δοθεί ουσιαστικά και πρακτικά στους κατ’ επάγγελμα αγρότες δυνατότητα κατασκευής Φ/Β Σταθμών ως δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα με τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν να συμβάλλουν στη συνέχιση της φυτικής, ζωικής, αλιευτικής παραγωγής και στην εξόφληση των υποχρεώσεων έναντι του κράτους δίνοντας παράλληλα κίνητρα εγκατάστασης νέων αγροτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε:

Να οριστεί και να δοθεί ποσοστό επί του συνόλου των MW που έχουν το δικαίωμα να κατασκευαστούν (35% των ΑΠΕ έως 2032) στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για νέες φωτοβολταϊκές μονάδες έως 500 kW, βάσει του νόμου 4602/2019, άρθρο 72 πίνακας 30, καθώς και για φωτοβολταϊκές μονάδες αυτοπαραγωγής (άρθρο 62 Ν. 4643/2019). Το ποσοστό να αφορά σε έργα με σταθερή τιμή πώλησης. Εξάλλου με τον Ν. 3851/2010 δόθηκε ποσόστωση για 730 MW αγροτικών Φ/Β έως το 2020 με 18μηνη περίοδο κατασκευής.
Να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στο ίδιο αγροτεμάχιο και κυρίως σε γη χαμηλής παραγωγικότητας δύο και πλέον φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος έως 500 kW εκάστη από επάγγελμα αγρότες έως τη πλήρη κάλυψη του αγροτεμαχίου δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό υποδομές σε οικονομικά ασθενείς περιοχές. Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια υψηλής παραγωγικότητας μέχρι την επίτευξη συνολικής ισχύος 1 MW.
Τη τροποποίηση του νόμου 3874/2010 (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) και ειδικότερα των παραγράφων Δ «Αγροτική εκμετάλλευση» και «Αγροτική δραστηριότητα», του άρθρου 2 και του άρθρου 9 ως προς τα εξής:
Διαχείριση μονάδων ΑΠΕ των κατ’ επάγγελμα αγροτών συνολικής ισχύος έως 500kW βάσει του νόμου 4602/2019, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων αγροτικών φωτοβολταϊκών ισχύος έως 100kw
Εισόδημα από την πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας φωτοβολταϊκών σταθμών αγροτών, ισχύος έως 500 kW.
Διαχείριση φωτοβολταϊκών μονάδων αυτοπαραγωγής κατ επάγγελμα αγροτών net-metering βάσει νόμου 4643/2019
Εισόδημα από την πώληση του 75% της παραχθείσας ηλεκτρικής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγής.
Θεωρούμε ότι η ανταπόκριση σας θα είναι άμεση μιας και όλοι επιθυμούν:

Πολλά έργα σε πολλούς και όχι όλα τα έργα σε λίγους.

Ο Πρόεδρος Σπανούλης Κων/νος, Ο Γεν. Γραμματέας Γιωτάκος Κώστας»

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Ορεστιάδα: Υπογράφηκε σύμβαση έργου 2,2 εκ. ευρώ

editor

ΥΠΑΑΤ: Πίστωση 26,2 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της Ε.Ε. σε 20.346 παραγωγούς

editor

Σε ανοδική τροχιά η αγορά ακινήτων μετά την κατάργηση του φόρου γονικής παροχής

editor
20/06/2024 7:40