Κοινωνία Τοπικά Νέα

Η Π.Υ Διδυμοτείχου ενημερώνει για την απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων – Βαριά πρόστιμα στους παραβάτες

Από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται αυστηρά η καύση και η χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και οικοπεδικούς χώρους, αυλές κ.τ.λ.

Σε όποιον εντοπιστεί να βάζει φωτιά, καθώς είναι παραβάτης της πυροσβεστικής νομοθεσίας, επιβάλλεται ΠΡΟΣΤΙΜΟ ύψους 200 € το ελάχιστο. Για το υπόλοιπο διάστημα του έτους επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, μόνο με την πιστή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Στην αντίθετη περίπτωση, επίσης επιβάλλεται πρόστιμο.

Όσον αφορά τους αγρότες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87834/31.7.2015 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας αναφέρει καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (π.χ. σιτοκαλαμιές) στην Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αυτή αναζητά μέσω γεωγραφικού στίγματος τον ιδιοκτήτη του δηλωμένου αγροτεμαχίου και με έγγραφο τον ενημερώνει ότι έχει υποπέσει στην παράβαση της «μη ορθής διαχείρισης των υπολειμμάτων καλλιεργειών» και του επιβάλλει ποινή περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας ενίσχυσης έως και -27% σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων). Η παράβαση υφίσταται με την αναφορά και μόνο της καύσης από την Υπηρεσία μας και επιβεβαιώνεται με επιτόπια επίσκεψη υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα αγροτεμάχια που υπάρχουν ενδείξεις καύσης, χωρίς την παρουσία του γεωργού.

Το κάπνισμα των κυψελών που βρίσκονται μέσα σε δάση και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από αυτά, επιτρέπεται μόνο με τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στην 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη.

Απαγορεύεται η απόρριψη σκουπιδιών στην ύπαιθρο (ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300 – 500 €).
Β) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εφεξής, με την έκδοση της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2020, η Υπηρεσία μας υποχρεούται να επιβάλλει διοικητικά ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ύψους 200 – 5000 €) για παραβάσεις μέτρων πυροπροστασίας επιχειρήσεων, τόσο ενεργητικής όσο και παθητικής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγράφονται:

Έλλειψη πυροσβεστήρων και άλλων παρόμοιων μέσων (π.χ. συστήματα τοπικής εφαρμογής) ή παράλειψη ετήσιας συντήρησης ή αναγόμωσής τους.
Μη τήρηση ή ύπαρξη του Βιβλίου Ελέγχου και άλλων απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

Μη ύπαρξη μελέτης ή/και πιστοποιητικού πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(Τα ανωτέρω αναγράφονται πρόχειρα και επιγραμματικά. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις αντίστοιχες σχετικές Πυροσβεστικές Διατάξεις 19/2020, 9/2000 και 4/2012 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία).

Ο Διοικητής

Αναστάσιος Λαδόπουλος

Αντιπύραρχος

Πηγή: e-evros.gr

Related posts

Σχηματισμός δικογραφίας για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

admin

Ο Δήμος Ορεστιάδας προμηθεύτηκε έξι φορητούς απινιδωτές

editor

Σημαντική διάκριση για την KRS Group

admin