Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από σήμερα Τετάρτη 1η Απριλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης ύψους 800 ευρώ, σε εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι που θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται.

Σημειώνεται ότι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής μπορούν να λάβουν και 40% μείωση στο μίσθωμα της πρώτης κατοικίας τους.

Η ειδική αποζημίωση θα καταβληθεί με συγκεκριμένη σειρά του ΑΦΜ κάθε εργαζόμενου, καθώς σήμερα οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται για όσους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, η ειδική επιδότηση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 10 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή ήδη από τον Μάρτιο θα υποβάλουν όλοι το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής:

•  1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
•  2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
•  3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
•  4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
•  5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
•  6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
•  7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
•  8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
•  9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
•  10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης υποχρεούνται να υποβάλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Τι θα ισχύσει για το δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μέχρι Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου, με εξαίρεση όσες επιχειρήσεις ανήκουν στο πλαίσιο προστασίας. Αυτές και μόνον έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα αναλάβει να το καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός.
Πλατφόρμες.