20 Μαΐου, 2022
Gatzoli.gr | Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο
Uncategorized

ΟΑΕΔ: Όλα τα δεδομένα για 36.500 νέες προσλήψεις – Αλλαγές στα μόρια

Στα τέλη Μαρτίου πρόκειται αρχίσει η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 36.500 ανέργους του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες (4/3), σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, θα οδηγηθεί στον ΟΑΕΔ εντός της επόμενης εβδομάδας για να αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να εκδοθεί η προκήρυξη και ταυτόχρονα να ξεκινήσει προς το τέλος του μήνα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Σημειώστε:

 • Οι 36.500 νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
 • Οι προσλήψεις έχουν διάρκεια 8 μηνών με δυνατότητα παράτασης
 • Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των 30.333 θέσεων και στο πρόγραμμα των 8.933 θέσεων σε 56 Δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος

Ολόκληρη η διαδικασία – Υποχρεωτική η κατάρτιση

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς. Η αίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι άνεργοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Τονίζεται ότι η νέα δράση θα εμπεριέχει υποχρεωτική κατάρτιση για το σύνολο των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα:

 •  Ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο με πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι όσοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 2. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 3. μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 5. άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
 7. άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Μισθός 

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546 ευρώ μηνιαίως

Αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης 

Η νέα δράση φέρνει αλλαγές στα μόρια κατάταξης των υποψηφίων, καθώς επανέρχεται η εντοπιότητα και ταυτόχρονα αυξάνεται η μοριοδότηση για όσους δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες δράσεις.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,
 • αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια
 • αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 • γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων
 • δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια και
 • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
 • εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.

ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής :

 • Ατομικό 0-3.500 ευρώ ή/και Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ : 30 μόρια
 • Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ ή/και Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ : 25 μόρια
 • Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ ή/και Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ : 20 μόρια
 • Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ ή/και Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ : 10 μόρια
 • Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ ή/και Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ : 0 μόρια

ηλικία :

 • 18 έως 29 ετών : 15 μόρια
 • 30 έως 44 ετών : 25 μόρια
 • 45 έως 54 ετών : 35 μόρια
 • 55 ετών και άνω : 45 μόρια

Ποιοι θα προηγηθούν

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κατηγορίες: Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα.

Το πρόγραμμα θα στοχεύει στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Related posts

Κέφι και παιδικά χαμόγελα έκλεψαν την παράσταση στην κοπή πίτας της ALUMINCO στο Κτήμα 28

admin

Ο Αθλητισμός στοιχηματισμός σήμερα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία Ε.Β.Ε.Α.

admin

Κορωνοϊός: Ποια καταστήματα κλείνουν σήμερα -Μέτρα και για τους πολίτες εκτός Ε.Ε.

admin
20/05/2022 4:24