Κοινωνία Τοπικά Νέα

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης συνοριοφυλάκων

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη συνοριακών φυλάκων (ΑΔΑ : ΡΖΤΝ46ΜΤΛΒ-ΣΙ8)  εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και​​ βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Στο Τμήμα ΙΙΙ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ αναφέρει :

«…Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω βεβαιώσεις κατοικίας , θα πρέπει​​ επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται – πιστοποιούνται τα εξής :​​ 

..//..

  • Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης»

Δηλαδή  η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης κατοικίας​​ πρέπει​​ να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας​​ έκδοσης της προκήρυξης δηλαδή μεταγενέστερη από 27-1-2020.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχουν λάβει σχετική βεβαίωση για τον διαγωνισμό, να ζητήσουν νέα βεβαίωση μονίμου κατοικίας για να είναι σύμφωνοι με την προκήρυξη.

Related posts

Εκλογές 2019: Με απόφαση Παπακώστα επιστροφή πινακίδων και αδειών λόγω εκλογών

admin

Στο «κόκκινο» η θερμοκρασία σήμερα: Αγγίζει τους 42 βαθμούς

admin

Σουφλί: Βρέθηκε ανάδοχος για τον οικοτουριστικό ξενώνα “ΘΡΑΣΣΑ” Τυχερού στη σημερινή δημοπρασία

editor