Από σήμερα, Κυριακή, ισχύουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, για την οικιακή κατανάλωση.

Τα νέα τιμολόγια, με αναπροσαρμογές που αντισταθμίζονται από μειώσεις φόρων, μείωσης της έκπτωσης συνέπειας και εφαρμογή ρήτρας ρύπων, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αυτή την εβδομάδα. Τα νέα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946.
Από 2.000 κιλοβατώρες και πάνω 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,10252.
Για το νυχτερινό ρεύμα η τιμή διαμορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0661 σήμερα.
Το πάγιο (τετραμηνιαία χρέωση) για μονοφασική παροχή διαμορφώνεται σε 1,69 ευρώ (από 1,52 ευρώ), για τριφασική γίνεται 5,32 ευρώ (από 4,8) και για το νυχτερινό (από 2 ευρώ). Οι αναπροσαρμογές στα πάγια αντισταθμίζονται επίσης από τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ.
Με την ίδια απόφαση του ΔΣ μειώνεται και η έκπτωση συνέπειας της ΔΕΗ, από 10% σε 5%, από την 1η Νοεμβρίου εισάγεται ρήτρα ρύπων με μηδενική επί του παρόντος επίπτωση και θεσπίζεται έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο κομμάτι του τιμολογίου ρεύματος για ΑΜΕΑ σε μηχανική υποστήριξη, που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ.

ΔΕΗ: Σε ΦΕΚ η απόφαση για το ΕΤΜΕΑΡ
Η απόφαση για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25%, για τους οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ, και 35% για τους υπόλοιπους καταναλωτές χαμηλής φάσης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα είναι τα δύο μέτρα που αντισταθμίζουν τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι με την απόφαση αυτή:

Η Χρέωση Βάσης για τα έτη 2019 και 2020 (και με ισχύ από 1.1.2019), ορίστηκε στα 17Euro/MWh. Αυτό συνεπάγεται μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% για τους οικιακούς καταναλωτές και 35% για τους λοιπούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης.
Καθορίζονται επίσης τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων για την ενεργοβόρο βιομηχανία, οι δε καταναλωτές αγροτικής χρήσης διατηρούν τις εκπτώσεις τους
Υπογραμμίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης).