Κοινωνία Τοπικά Νέα

Έκτακτη ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης σε έκτακτη ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Ένας πρώην κληρικός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και τής Μητροπόλεώς μας, ό όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα από τα πολιτικά δικαστήρια κι έπειτα καθαιρέθηκε για ανήθικες πράξεις από τα Συνοδικά Δικαστήρια τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και έχασε τελείως την ιερωσύνη του, στέλνει οπαδούς του σε σπίτια και καταστήματα προκειμένου να μαζέψουν ύπογραφές για να ιδρύσουν παλαιοημερολογίτικη «Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και πάσης Θράκης». Βεβαίως, οί Ιερές Μητροπόλεις στήν Πατρίδα μας βάσει του Συντάγματος είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, προβλέπονται από τόν Καταστατικό Χάρτη τής Εκκλησίας μας, πού είναι ό Νόμος 590 του 1977 καί δέν ιδρύονται μέ υπογραφές, άλλά με Προεδρικά Διατάγματα. Ο σκοπός του καθηρημένου κληρικού και των οπαδών του είναι να πετύχουν κάποια νομική αναγνώριση ώς παλαιοημερολογίτικη θρησκεία, άπό αύτές τις παλαιοημερολογίτικες ομάδες πού στήν Πατρίδα μας δεν τις αναγνωρίζει ούτε το Άγιον Όρος, ούτε άλλη ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία.

Η παρούσα ενημέρωση σκοπεύει νά προφυλάξει τούς Χριστιανούς μας στήν Αλεξανδρούπολη καί στήν Θράκη από την παραχώρηση υπογραφής καί προσωπικών στοιχείων τους σέ άνθρώπους πού δέν ανήκουν στην ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία τής Ελλάδος άλλά προσπαθούν να κάνουν σχίσμα. Όσοι Χριστιανοί μας θά υπογράψουν άπό άγνοια αυτομάτως μέ τήν ύπογραφή τους θά δηλώσουν την απομάκρυνσή τους άπό τήν ’Ενορία τους από τήν κανονική καί νόμιμη Ιερά Μητρόπολή μας καί άπό τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία τής Ελλάδος. Παρακαλώ νά προσέξετε καί νά μήν έξαπατηθεΐτε άπό τούς πλανεμένους αυτούς καί άποκομμένους άπό τήν Έκκλησία μας τάχα χριστιανούς.

Γι’ αυτό, σάς συμβουλεύουμε·

μήν ύπογράψετε καί όσοι ενδεχομένως άπό άγνοια ύπογράψατε νά επανορθώσετε μιά νά μήν θέσετε τόν εαυτό σας έκτός’Εκκλησίας.

Έκ τής’Ιεράς Μητροπόλεώς»

Related posts

Συνελήφθησαν 4 διακινητές

goldstarathens

Με θέμα τον αποχαρακτηρισμό της οδού Κύπρου ως πεζόδρομου ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων

goldstarathens

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

goldstarathens