Κοινωνία Τοπικά Νέα

Ορεστιάδα: Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 04.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)» με τίτλο του Υποέργου 1: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου
 3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)» με τίτλο: «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ορεστιάδας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία-Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του» για το έτος 2019. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Παπαϊωάννου
 4. Έγκριση κόστους επεκτάσεων του ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Ορεστιάδας. (Net Metering) Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 6. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου : «Κατασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 9917 Ν. Ορεστιάδα, 31.05.2019 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 9-11 68200 Νέα Ορεστιάδα Τηλ: 2552350336 Fax: 2552029966 Προς Τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Κοιν. Όπως ο πίνακας αποδεκτών κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας.» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του αρδευτικού δικτύου Ορμενίου στον ΓΟΕΒ. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 8. Έγκριση συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 9. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη κοπή δύο δέντρων. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
 11. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση οδού. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
 12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης στάθμευσης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης
 13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την διαγράμμιση θέσης επί οδοστρώματος για στάση – στάθμευση ΑΜΕΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

Related posts

ΟΑΕΔ: Ξεκινά η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων και τα επιδόματα

admin

Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος στο νησί της Σαμοθράκης

editor

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη 25χρονου για παράβαση του νόμου περί όπλων

admin